Gå till startsidan.
Camping, vandrarhem, läger och konferensgård!
- ETT STENKAST FRÅN HAVET -

Kyrka i Vilshärad 2005-2007

Del i projektet:
Strandgården i Vilshärad, Halmstad, Södra Nissadalens Missionsförsamling, Halmstads Missionsförsamling, Värnamo Missionsförsamling, Strandgården/Stiftelsen Fritidsgårdar

Två arbetsgrupper
”7-an”
består av några representanter från de engagerade i närområdet, och representanter från Södra Nissadalens Missionsförsamling, Halmstads Missionsförsamling och Svenska Kyrkan.

”12-an” består av ”7-an” samt representanter från Värnamo Missionsförsamling, Strandgårdsstyrelsen, Svenska Missionskyrkan och Bilda

Projektsamordnare: Lena Olofsson
Projektmentor: Lennart Johansson

Mål
Att skapa en kristen mötesplats och ett andligt hem året runt, för människor i Vilshärad med omnejd, med syfte att på sikt se en församling.

Delmål

 • Undersöka behov och önskningar hos boende
 • Fördjupa den kristna gemenskapen bland dem som är engagerade i Kyrka i Vilshärad
 • Erbjuda några utåtriktade verksamheter
 • Samarbeta med Svenska Kyrkan
 • Anställa en pionjärpastor

Bakgrund:
Länge har det funnits tankar, drömmar och en längtan om att plantera en åretruntförsamling på Strandgården. Vilshärad är ett f.d. sommarstugsområde som alltmer får permanent bosättning. I Vilshärad med närmaste omnejd finns inte någon lokal kyrka men området tillhör rent geografiskt församlingen inom Svenska kyrkan i Steninge-Harplinge.

Vi är idag några barnfamiljer och medelålders par som bor i närheten och som gärna vill jobba för en åretruntkyrka på Strandgården. Vi representerar olika kyrkliga bakgrunder men är alla idag medlemmar i Immanuelskyrkan i Halmstad och en del av oss i Svenska kyrkan. Vi ser Strandgården med omnejd som ett ”nära” missionsobjekt där vi inte vill konkurrera med andra kyrkor utan komplettera och samarbeta för att nå människor.

Enkät
För två år sedan gjordes en enkätundersökning i området där värdefulla synpunkter finns från de närboende. Restultatet från enkäten kan vara ett bra underlag att arbeta vidare på för en pionjärpastor.

Verksamheter:
I projektet har några verksamheter startat, både utåtriktade och med syfte att den befintliga gruppen skall fördjupas i tro och gemenskap:

 • Musiklek daglediga föräldrar och barn
 • Scout  3 patruller scouter 6-9 år.
 • Cafékvällar olika föredragshållare under våren 2007 i samarbete med Svenska kyrkan
 • Föräldrakväll föredragskväll med Alf B Svensson, riktad till de familjer vi redan har kontakt med samt förskoleföräldrar i Vilshärad, Gullbrandstorp, Frösakull och Ringenäs. (Välbesökt)
 • Bön- och samtalskvällar start vt 2007
 • Bröd för livet – kvällar med brödbak, samtal och bön provas ht 2007

Glädjeämnen

 • gemenskap
 • kontakt med barn och föräldrar
 • positiva reaktioner - vi gör något för folk i Vilshärad
 • ekonomiskt stöd från SMK
 • hösten med vik. pastor på 20%
 • vacker plats att ha ett andligt hem

Framtiden

 • förkroppsliga Kristi kyrka i Vilshärad
 • vi vill genom bön och lyhördhet finna vägen
 • pionjärpastor en viktig del i fortsättningen
 • lokalerna behöver anpassas
 • vi önskar kontakt med boende i Vilshärad med omnejd
 • vi behöver bli fler, komma vidare
 • långsiktig finansiering
 • jobba vidare med enkätunderlag