Strandgården 60 år 2017

Jubileumshelg på Strandgården
Var med och fira 8-9 juli 2017!

Program

Lördag 8 juli
18.00 Jubileumssamkväm och jubileumsbuffé.
(Anmälan på telefon 035 531 80)
Därefter avslutas kvällen med andakt i kyrkan.

Söndag 9 juli
10.00 Jubileumsgudstjänst. Pastor Johan Einarsson.
Sång o Musik Jenny och Samuel Grahn.
12.00 JubileumslunchStrandgården med en historia där barn, unga och vuxna alltid är i focus!

Vintern 1957 inköptes Strandgården och redan inför första lägersommaren fanns ett nyinrett kök och en toalettbyggnad. Två år därefter inrättades en ny matsal i Storgården för att möta behovet av en mer omfattande lägerverksamhet!

Den vackra Strandgårdskyrkan stod klar 1963 och invigdes under midsommardagen. Arkitekt Helmer Flensborns idé om en uppdragen båt med kölen i vädret var nu på plats och klockstapeln som blev ett viktigt landmärke påminde om en båtmast. Konstverket i kyrkans fond skapades av konstnären Alexander Deri.

Stiftelsen Fritidsgårdar bildas 1966 för att ansvara för distriktets gårdar, där även en gård på Getterön ingick.

Tack vare starkt stöd i aktiviteten ”Bli Strandgårdsbyggare” invigde man 1973 två nya moderna lägergårdar.

För att möta nya behov köps fastigheten ”Fiskarns” in 1976 och den största satsningen på Strandgården görs i och med att den nya huvudbyggnaden tillkommer 1983.
År 2000 köps en golfanläggning in och drivs inom ramen för Vilshärad Golf AB. Utvecklingen har dock inneburit att denna fastighet senare försålts och att all satsning nu bara gäller Strandgården.
För att möta camparnas behov byggs 2003 en modern servicebyggnad.

Dagens Strandgård är väl rustad att möta det vi syftar till: ”Att i kristen anda främja ungdomens vård och fostran eller utbildning - i samarbete med gårdens huvudman”.

Strandgården 60 år är en modern anläggning, väl lämpad för läger och sommarverksamhet. Här finns en modern restaurang, en fin kyrkobyggnad, bra samvaro- och konferensutrymmen och en campinganläggning av hög klass. Utmaningen inför framtiden är att få många ”Strandgårdsbyggare” för att ytterligare förbättra gården i en satsning likt den 1973!

Strandgården är en mötesplats i tiden….. för framtiden!

 
© Strandgården