BOKNINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR 2021

Höstsäsongen har nu börjat. För öppettider se: ÖPPETTIDER


På grund av den pågående pandemin, COVID-19, tillämpar vi under sommaren 2021 nedanstående regler för bokning och avbokning:

Bokning och betalning:
10 dagar öppet köp vid bokning mer än 30 dagar innan ankomst.
Handpenning motsvarande 25% av boendets värde + eventuellt avbeställningsskydd, betalas inom 10 dagar. Slutbetalning av denna handpenning görs senast 20 dagar innan ankomst.
Vid bokning mindre än 20 dagar innan ankomst gäller omgående betalning av hela beloppet på faktura.
Vid bokning mindre än 10 dagar innan ankomst görs betalning på plats vid incheckning. 

Avbokning och kostnader: 
Vid avbokning innan handpenningen förfaller förekommer ingen avgift.
Vid avbokning mer än 10 dagar efter bokningsdagen behåller Strandgården en avbokningsavgift justerat efter hur nära inpå ankomstdagen du avbokar.
Avgiften baseras på följande procent av totala kostnaden:
Avbokning mer än 20 dagar innan ankomst = 25% av totalkostnaden.
Avbokning mellan 19 och 12 dagar innan ankomst = 50% av totalkostnaden.
Avbokning 11-2 dagar innan ankomst = 75% av totalkostnaden.
Avbokning 1-0 dagar innan ankomst = 100% av totalkostnaden.

För fullständiga boknings- och betalningsvillkor: 

Bokningsregler 2021

Drog- och alkoholpolicy

Av hänsyn till och omsorg om barn, unga och personer som har eller har haft problem med alkohol har Strandgården en drog- och alkoholpolicy. Detta innebär att:

  • Strandgården är en alkohol- och drogfri miljö.

  • Samtliga evenemang på Strandgården, oberoende av vem som är arrangör, skall vara alkohol- och drogfria.

  • På Strandgården råder rökförbud på hela området.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningsavgiften genom att köpa ett avbeställningsskydd.
Avbeställningsskyddet måste beställas samtidigt som boendet/campingplatsen.
Avbeställningsskyddet kostar 195 SEK.
Med ett avbeställningsskydd återbetalas alla kostnader, förutom kostnaden av själva
avbeställningsskyddet, vid avbokning p.g.a. följande händelser:

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo,
dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.

• Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse
när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din
bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Vid utnyttjande av avbeställningsskydd kan avbokning göras fram till ankomstdagen. På
uppmaning måste dessa skäl kunna styrkas med intyg från t ex läkare, myndighet eller
försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda innan återbetalning är möjligt och senast 30
dagar efter avbokningsdatum.

 

 
© Strandgården