BOKNINGS- & BETALNINGSVILLKOR

För vandrarhem och camping


Åldersgräns

För att boka camping, rum eller annat boende måste du vara 18 år. Du måste kunna legitimera dig.

Bokningsavgift 

Vid bokning tillkommer en bokningsavgift på 80 kr om du bokar via mail eller telefon. Gäller ej läger och konferensbokningar. 

När blir min bokning bindande?

När du fått din bokningsbekräftelse är bokningen bindande. Du ansvar för att kontrollera riktigheten i bokningsbekräftelsen.

När skall jag betala?

Faktura skickas normalt i samband med bokningsbekräftelsen.

Du skall betala handpenning + eventuellt avbeställningsskydd inom 10 dagar. Handpenningen motsvarar 25 % av orderbeloppet. Resterande belopp betalas senast 30 dagar före ankomst.Sker bokning mindre än 30 dagar före ankomst betalas hela beloppet. Är den total kostnaden under 1000 kr betalas hela beloppet inom 10 dagar. Betalningsdatum, belopp och ev. handpenning framgår av fakturan.

Vid bokning mindre än 10 dagar innan ankomst görs betalning på plats vid incheckning.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar i tid avbokar vi din beställning. Om du inte slutbetalar i tid uppfattar vi det som en avbokning och avbokningsreglerna träder i kraft.

Avbokning

Du kan avboka muntligt eller skriftligt till oss. Har du inte tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Avbeställningsskydd måste beställas vid bokningstillfället.

Att boka, ändra, ångra och betala läger och större arrangemang

Du fyller i bokningsförfrågan och kan därmed se kostnaden per deltagare. Ifylld förfrågan skickas därefter till gårdens bokning. Vi bekräftar bokningen med att skicka en bokningsbekräftelse. Efter detta har du 10 dagar på dig att ångra eller ändra din bokning innan den blir bindande. Handpenning + eventuellt avbeställningsskydd skall finnas på Strandgårdens konto inom ytterligare 5 dagar. Om du inte slutbetalar i tid uppfattar vi det som en avbokning och avbokningsreglerna träder i kraft.

Avbokningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningsavgiften genom att teckna ett avbeställningsskydd. Skyddet innebär att du kan avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran med avdrag för avbeställningsskydd och administrativ kostnad, totalt 500 kr, återbetald i följande fall:
Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Om det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, till exempel omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med till exempel intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda innan återbetalning är möjlig och senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kostar 200 kr/rum och tecknas vid bokningstillfället.

Tidpunkt för ankomst och avresa

Du får disponera campingtomt och rum från kl. 15:00 ankomstdagen till kl. 11:00 avresedagen. Vid utcheckning efter kl. 11:00 debiteras ett nytt dygn. Vill du köpa avresestäd skall du lämna rummet senast kl. 10:00.

 Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller campingtomt eller rum i utlovat skicka har du rätt till prisavdrag eller hävning av avtalet. Fel som uppstår under din vistelse bör du anmäla omgående så att vi kan åtgärda dem. Har du klagomål, vänligen framför dem till oss.

Vad har jag för skyldigheter?

Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerställa att datum och hyresobjekt stämmer. Du måste vårda campingtomt och rum väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar för skada som uppstår på campingtomt eller rum genom att du eller någon i ditt sällskap varit oaktsam. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din campingtomt eller i ditt rum följer Strandgårdens ordningsregler. Bryter du mot ordningsreglerna har vi rätt att ta ut en avgift som motsvarar de kostnader vi pålagts.

Campingtomt eller rum får inte användas till annat än vad som avtalats vid bokning. Du ansvarar för att inte fler personer övernattar än vad som uppgivits vid bokning och incheckning.

Det är ditt ansvar att campingtomt eller rum städas. Om inte städning utförs kommer vi att städa på din bekostnad, för närvarande 800 kr. Avresestädning kan beställas i receptionen senast dagen innan avresa.

Naturkatastrofer, krig, strejk mm.

Både du och Strandgården har rätt att frånträda hyresavtalet om campingtomt eller rum ej kan tillhandahållas på grund av naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken du eller Strandgården kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig med avdrag för den nytta du har haft för campingtomt eller rum.

GDPR

Strandgården är ansvarig för de personuppgifter du lämnar i samband med bokning som namn, adress och telefonnummer. Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullfölja våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet och domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser, men annars ej till någon.


Drog- & alkoholpolicy

Av hänsyn till och omsorg om barn, unga och personer som har eller har haft problem med alkohol har Strandgården en drog- och alkoholpolicy. Detta innebär att:

  • Strandgården är en alkohol- och drogfri miljö.
  • Samtliga evenemang på Strandgården, oberoende av vem som är arrangör, skall vara alkohol- och drogfria.
  • På Strandgården råder rökförbud på hela området och i alla lokaler.

Boknings- och betalningsvillkoren kan komma att ändras vid förändringar som verksamheten inte rår över.

 
© Strandgården