Stödföreningen

Strandgårdens Stödförening kom till vid Östra Götalands Distrikts årsmöte i Vetlanda år 2016. Den har som huvuduppdrag att vara huvudman för Stiftelsen Fritidsgårdar, alltså Strandgården.
Den uppgiften låg tidigare på Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan, som nu ersatts av Equmeniakyrkan och dess organisation med olika regioner, i vårt fall Region Öst. Dessa regioner är inte juridiska personer som kan ta ansvar för t.ex. distriktsgårdar som Strandgården.

Strandgårdens stödförening bildades av samtliga församlingar/equmeniaföreningar i det tidigare Distriktet. Medlemsskap beviljas också andra kristna församlingar och föreningar, t.ex. i gårdens närområde och sådana som använder gården i sitt församlingsarbete som konfirmationsläger och församlingsdagar.

Strandgårdens Stödförening har årsmöte i april varje år. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och varje medlem får delta med två ombud.
Vid årsmötet väljs en styrelse på minst fem personer med två suppleanter. "Styrelsens uppgift är att följa och stödja stiftelsens verksamhet, planera för årsmöte samt verkställa årsmötets beslut." (Stadgarna § 7)
En av uppgifterna är att vara valberedning för Stiftelsens styrelse.

 


Följande personer ingår i Stödföreningens styrelse verksamhetsår 2020/2021:

Rolf Gabrielson, Taberg, ordförande
Peter Liljekvist, Jönköping v ordförande
Bo Rybrand, Jönköping, sekreterare
Ewert Andersson, Gislaved, ledamot
Christer Gustafsson, Nässjö, ledamot
Karin Grann, Ulricehamn, suppleant och kassör
Maria Viktorsson, Hestra suppleant

Kontaktperson för stödföreningen: 

Rolf Gabrielson, Palmbergsvägen 4, 562 41 TABERG
Tel: 070-843 12 25
E-post: rolf.gabrielson@gmail.com

Här nedan hittar ni aktuella dokument inför kommande årsmöte:

Årsmötet för Strandgårdens Stödförening och Stiftelsen Fritidsgårdar
är planerat till lördagen den 29 maj 2021 på Strandgården.
Årsmöteshandlingar skickas digitalt till församlingar och
equmeniaföreningar i god tid före årsmötet.


© Strandgården