STÖDFÖRENINGEN

Bildandet av föreningen

Strandgårdens Stödförening bildades 2016. Föreningens uppdrag är att vara huvudman för Stiftelsen Fritidsgårdar, dvs. Strandgården.
Tidigare var Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan huvudman men i och med bildandet av Equmeniakyrkan förändrades detta. Equmeniakyrkans organisation och dess olika regioner, i Strandgårdens fall, Region Öst, är inte juridiska personer som får ansvara för t.ex. gårdar som Strandgården.

Medlemmar

Strandgårdens stödförening bildades av samtliga Equmeniakyrkans församlingar och Equmeniaföreningar i region Öst. Även andra kristna församlingar och föreningar kan vara medlemmar, tex. församlingar i gårdens närområde som använder gården till konfirmations- och församlingsarbetet. 

Uppdrag

Föreningens uppdrag är att välja styrelse till Stiftelsen Fritidsgårdar och hålla årsmöte enligt stadgarna. Föreningen följer verksamheten i stiftelsen, men kan inte fatta några beslut som avser verksamheten. Föreningen är valberedning och tillsätter styrelse och kallar till förenings- och årsmöte. 


Styrelse 2021

  • Christer Gustafsson, Nässjö, ordförande
  • Peter Liljekvist, Jönköping, v. ordförande
  • Bo Rybrand, Jönköping, sekreterare
  • Ewert Andersson, Gislaved, ledamot
  • Jörgen Ruther, Hovslätt, ledamot
  • Maria Viktorsson, Hestra, suppleant
  • Klaes Roberg, Huskvarna, suppleant

Valberedning

Rolf Gabrielsson, Taberg, kontaktperson
Lennart Johansson, Huskvarna
Bertil Svensson, Jönköping

Kontaktperson för stödföreningen

Christer Gustafsson
E-post: christer.gustafsson@equmenia.se    

 

 

 


© Strandgården