STÖDFÖRENINGEN

Bildandet av föreningen

Strandgårdens Stödförening bildades 2016. Föreningens uppdrag är att vara huvudman för Stiftelsen Fritidsgårdar, dvs. Strandgården.
Tidigare var Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan huvudman men i och med bildandet av Equmeniakyrkan förändrades detta. Equmeniakyrkans organisation och dess olika regioner, i Strandgårdens fall, Region Öst, är inte juridiska personer som får ansvara för t.ex. gårdar som Strandgården.

Medlemmar

Strandgårdens stödförening bildades av samtliga Equmeniakyrkans församlingar och Equmeniaföreningar i region Öst. Även andra kristna församlingar och föreningar kan vara medlemmar, tex. församlingar i gårdens närområde som använder gården till konfirmations- och församlingsarbetet. 

Uppdrag

Föreningens uppdrag är att välja styrelse till Stiftelsen Fritidsgårdar och hålla årsmöte enligt stadgarna. Föreningen följer verksamheten i stiftelsen, men kan inte fatta några beslut som avser verksamheten. Föreningen är valberedning och tillsätter styrelse och kallar till förenings- och årsmöte. 


Styrelse 2024

  • Ulric Skogberth, Taberg, ordförande
  • Ewert Andersson, Gislaved, vice ordf.
  • Maria Viktorsson, Hestra,sekreterare
  • Roger Strand, Tånnö, ledamot
  • Fredrik Svenningsson, Anderstorp, 
  • Bertil Svensson, Jönköping, suppleant 

 

 


© Strandgården