Stödföreningen

Strandgårdens Stödförening kom till vid Östra Götalands Distrikts årsmöte i Vetlanda år 2016. Den har som huvuduppdrag att vara huvudman för Stiftelsen Fritidsgårdar, alltså Strandgården.
Den uppgiften låg tidigare på Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan, som nu ersatts av Equmeniakyrkan och dess organisation med olika regioner, i vårt fall Region Öst. Dessa regioner är inte juridiska personer som kan ta ansvar för t.ex. distriktsgårdar som Strandgården.

Strandgårdens stödförening bildades av samtliga församlingar/equmeniaföreningar i det tidigare Distriktet. Medlemsskap beviljas också andra kristna församlingar och föreningar, t.ex. i gårdens närområde och sådana som använder gården i sitt församlingsarbete som konfirmationsläger och församlingsdagar.

Strandgårdens Stödförening har årsmöte i april varje år. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och varje medlem får delta med två ombud.
Vid årsmötet väljs en styrelse på minst fem personer med två suppleanter. "Styrelsens uppgift är att följa och stödja stiftelsens verksamhet, planera för årsmöte samt verkställa årsmötets beslut." (Stadgarna § 7)
En av uppgifterna är att vara valberedning för Stiftelsens styrelse.

 


Följande personer ingår i Stödföreningens styrelse verksamhetsår 2019/2020:

Rolf Gabrielson, Taberg, ordförande
Karin Grann, Ulricehamn, kassör
Claes Sjödelius, Anderstorp, vice ordförande
Bo Rybrand, Jönköping, sekreterare

Christer Gustafsson, Nässjö, ledamot
Evert Andersson, suppleant

 

 

Här nedan hittar ni aktuella dokument inför kommande årsmöte:

KALLELSEstgstödföreningsårsmöte 2020.pdf

Strandgårdens Stödförening dagordning årsmöte.pdf

Verksamhetsberättelse 2019.pdf

Revisionsberättelse 2019.pdf© Strandgården