STÖDFÖRENINGEN

Bildandet av föreningen

Strandgårdens Stödförening bildades 2016. Föreningens uppdrag är att vara huvudman för Stiftelsen Fritidsgårdar, dvs. Strandgården.
Tidigare var Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan huvudman men i och med bildandet av Equmeniakyrkan förändrades detta. Equmeniakyrkans organisation och dess olika regioner, i Strandgårdens fall, Region Öst, är inte juridiska personer som får ansvara för t.ex. gårdar som Strandgården.

Medlemmar

Strandgårdens stödförening bildades av samtliga Equmeniakyrkans församlingar och Equmeniaföreningar i region Öst. Även andra kristna församlingar och föreningar kan vara medlemmar, tex. församlingar i gårdens närområde som använder gården till konfirmations- och församlingsarbetet. 

Uppdrag

Föreningens uppdrag är att välja styrelse till Stiftelsen Fritidsgårdar och hålla årsmöte enligt stadgarna. Föreningen följer verksamheten i stiftelsen, men kan inte fatta några beslut som avser verksamheten. Föreningen är valberedning och tillsätter styrelse och kallar till förenings- och årsmöte. 


Styrelse 2021

Christer Gustafsson, Nässjö, ordförande
Peter Liljekvist, Jönköping, v. ordförande
Bo Rybrand, Jönköping, sekreterare
Ewert Andersson, Gislaved, ledamot
Karin Grann, Ulricehamn, suppleant 
Maria Viktorsson, Hestra, suppleant 
Jörgen Ruther, Hovslätt, ledamot Klaes Roberg, Huskvarna, suppleant

Valberedning

Rolf Gabrielsson, Taberg, kontaktperson
Lennart Johansson, Huskvarna
Bertil Svensson, Jönköping

Kontaktperson för stödföreningen

Christer Gustafsson
E-post: christer.gustafsson@equmenia.se    

 

 

 


© Strandgården