STRANDGÅRDENS STYRELSE

Styrelsens uppdrag

"Strandgården skall verka för barn och ungdomars fostran, utveckling och utbildning. Människor i olika åldrar skall beredas gemenskap och rekreation. Allt skall ske med en kristen grund." 

Strandgårdens styrelse leder den dagliga verksamheten. Planerar, utför, följer upp och utvecklar i enlighet med Stiftelsen Fritidsgårdars stadgar.

Styrelsen skall ha tät kontakt med stödföreningen som representerar huvudmännen, dvs församlingar inom Equmeniakyrkan samt Equmeniaföreningar i region Öst.

 

Styrelsen 2021

Stiftelsen Fritidsgårdars styrelse utses av stödföreningen.

  • Magnus Perhamn, Ordf., Habo

  • Marie Lackenbauer, Vice ordf., Gislaved

  • Peter Rudenstam, Kassör, Skärstad

  • Kristina Fransson, Sekreterare, Värnamo 

  • Sivert Sjöö, Ölsremma

  • Bo Zandén, Falkenberg 

  • Jakob Sandwall, Jönköping

  • Mikael Bringestam, Tånnö

  • Roger Broddås, Åsenhöga

  • Martin Larsson

Kontaktperson:

Magnus Perhamn, Ordförande

E-post: magnus.perhamn@hotmail.se

 

 

© Strandgården