STRANDGÅRDENS STYRELSE

Styrelsens uppdrag

"Strandgården skall verka för barn och ungdomars fostran, utveckling och utbildning. Människor i olika åldrar skall beredas gemenskap och rekreation. Allt skall ske med en kristen grund." 

Strandgårdens styrelse leder den dagliga verksamheten. Planerar, utför, följer upp och utvecklar i enlighet med Stiftelsen Fritidsgårdars stadgar.

Styrelsen skall ha tät kontakt med stödföreningen som representerar huvudmännen, dvs församlingar inom Equmeniakyrkan samt Equmeniaföreningar i region Öst.

 

Styrelsen 2023

Stiftelsen Fritidsgårdars styrelse utses av stödföreningen som representerar församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan och Equmenia i region Öst. 

 • Christer Gustafsson, Ordf., Fredriksdal

 • Marie Lackenbauer, Vice ordf., Gislaved

 • Jan Jonasson, Sekreterare, Hestra

 • Marita Rydberg, Kassör, Lekeryd

 • Peter Rudenstam, Skärstad

 • Kristina Fransson, Värnamo 

 • Mikael Bringestam, Tånnö

 • Roger Broddås, Åsenhöga

 • Birgitta Johansson, Vaggeryd

 • Jeanette Lundell, Habo

 • Marcus Antonsson, Kaxholmen

 • Martina Curenstam, Gislaved

 

 

© Strandgården