STRANDGÅRDSKYRKAN

Strandgårdskyrkan har under 50 år varit en plats för möten med Gud. Här har människor fått upptäcka Gud, kanske för första gången, fått en fördjupad Gudstro och gjort andliga erfarenheter.

I kyrkan möts vi för att fira gudstjänst eller andakt tillsammans. Du kan också komma hit för en stund av lugn och ro och vara ensam inför Gud. Vi hoppas att du inte bara får avkoppling och finner återhämtning för kroppen utan också att själen får ro och vila på Strandgården.
Utöver ett vackert kyrkorum som används vid gudstjänster, andakter och konserter används kyrkan till konferenser tillsammans med ytterligare två rymliga lokaler i samma byggnad.

Presentation av årets sommarpastor

Sommarpastor 2022 Strandgården, Patrick Abrahamsson

Mitt namn är Patrick Abrahamsson!
Jag är 26 år och gift med Alice. Vi bor i Älvsjö i Älvsjökyrkans vaktmästarbostad, där vi också är medlemmar samt hjälper med vaktmästaruppgifter i kyrkan.

Jag har tidigare jobbat som ungdomsledare i Betlehemskyrkan Göteborg och utöver det också läst tre olika musikaliska utbildningar på folkhögskolenivå. Nu läser jag till pastor på THS i Stockholm.

Jag ser verkligen fram emot att komma och jobba som sommarpastor på fina Strandgården. Jag har varit på många barn- och ungdomsläger där under min uppväxt och trivs mycket bra på platsen!

Jag kommer att jobba veckorna 25-30 på Strandgården i sommar. Tills vi ses önskar jag dig allt gott och Guds rika välsignelse!”
Patrick Abrahamsson

Vi ses!

Strandgården Andakter och gudstjänster

Vecka 21
Söndag 10.00 Gudstjänst. (Mors dag)

Vecka 25 (Midsommar)
Torsdag 21.00 Nattvardsandakt
Fredag 10.00 Familjeandakt
Fredag 18.30 Sommarandakt
Lördag 10.00 Familjeandakt
Lördag 18.00 Sommargudstjänst
Söndag 10.00 Gudstjänst

Vecka 26
Tisdag 21.30 Nattvardsandakt
Torsdag 19.30 Andakt
Lördag 19.30 Familjeandakt
Söndag 10.00 Gudstjänst

Vecka 27
Tisdag 21.30 Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 Andakt
Torsdag 19.30 Familjeandakt
Lördag 21.30 Andakt
Söndag 10.00 Gudstjänst

Vecka 28
Tisdag 21.30 Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 Andakt
Torsdag 19.30 Familjeandakt
Lördag 21.30 Andakt
Söndag 10.00 Gudstjänst

Vecka 29
Tisdag 21.30 Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 Andakt
Torsdag 19.30 Familjeandakt
Lördag 21.30 Andakt
Söndag 10.00 Gudstjänst

Vecka 30
Tisdag 21.30 Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 Andakt
Torsdag 19.30 Familjeandakt
Lördag 21.30 Andakt
Söndag 10.00 Gudstjänst

Vecka 31
Söndag 10.00 Gudstjänst

 
     Söndag 26 juni
Britta Bolmenäs, Patrick Abrahamsson
Sång/musik: Anna-Maria Toftgård m.fl. Värnamo.

Söndag 3 juli
Patrick Abrahamsson
Sång/musik: Lasse Mellergård, Värnamo.

Söndag 10 juli
Patrick Abrahamsson
Sång/musik: Jenny Grahn, Halmstad.

Söndag 17 juli
Patrick Abrahamsson
Sång/musik: Fam. Fredrik o Sofia Sveningson, Anderstorp.

Söndag 24 juli
Patrick Abrahamsson
Sång/musik: Hilma Wendefors, Limmared.

Söndag 31 juli
Patrick Abrahamsson
Sång/musik: Familjerna Kiland och Heinevik, Hovslätt.

Söndag 7 aug
Daniel Åkerblad. Strandgårdsstyrelsen.
Sång/musik: Kristina Fransson m.fl. Värnamo.

     
Kalender program 2022 
 Patrick Abrahamsson, gårdspastor, är ansvarig för andakterna och gudstjänsterna. Du får gärna medverka genom ex. textläsning, gudstjänstledning , delgivning eller med sång och musik. Prata då med Patrick.
Ev. kan andakten vara på annan plats på gården vid något tillfälle, se information på gården.

 
© Strandgården