HISTORIK

1957 mars, Beslut fattas om att köpa gården för det svindlande beloppet 90.000 kr. Den första stora lägersommaren. Ett nyinrett kök och en toalettbyggnad har tillkommit

1959   Matsal i Storgården (f d ladugården) byggdes
1962   Beslutades att Strandgårdskyrkan skulle byggas.
1963   Strandgårdskyrkan invigdes Midsommardagen
Arkitekt Helmer Flensborns idé om en uppdragen båt med kölen i vädret var på plats. Kostnad 180.000 kr.

1966   Stiftelsen Fritidsgårdar bildas för att ansvara för distriktets gårdar (Strandgården och Getterön).
12 personer i styrelsen och 25 personer i ett råd.
Konfirmationsläsningen är en stor verksamhet 253 konfirmander.

1967   Fritidskonsulent anställs på deltid.
Börje Ågren
1968  Lektionssalarna invid kyrkan byggdes
50.000 kr kostade kalaset.
1969   Arkitekttävling utlyses för tankar kring en nybyggnation.

Lasse Skarries förslag segrade i arkitekttävlingen.

1972 förverkligas den första etappen. ”Bli Strandgårdsbyggare” bär ekonomin. De två lägergårdarna blir verklighet.

70-talet Glansperiod för Strandgården
1973 Curth Sandström, Owe Bertling
1976 ”Fiskarns” köps Tanken är att det skall bli Strandgårdens ansikte utåt med café, kiosk mm.

 

1983  Servicebyggnaden invigs i juni
Efter många justeringar från utgångsförslaget så görs den kanske största satsningen på Strandgården genom åren då .
Nya huvudbyggnaden innebar en investering på 4 milj,kr,
1984  Rolf Gabrielson tillträdde sommaren och var den heltidsanställd fr o m 1986.

För första gången så har Strandgården en föreståndarfamilj boende i Halmstad. Vilket gav möjligheter att förlänga säsongen. Enligt uppgifter blev kommun och landsting de främsta kunderna. Restaurangen utvecklas.

Salta vindar – ett 90-talsläger av mera flexibel typ blir en framgång för gruppen ”lite äldre ungdomar”. För åldersgruppen som är något ytterligare äldre prövas XL-lägren.

Programverksamheten utvecklas för att nå större grupper både inom kyrkan och bland sommargäster.

Klas Gunnarsson föreståndare

2000 Början av 2000-talet görs en ny stor satsning. Grannfastigheten Stenrör med en golfanläggning köps in och drivs vidare inom ramen för Vilshärad Golf AB. Avsikten är att öka de framtida möjligheterna för Strandgården både avseende mark och ekonomi. Utvecklingen har dock inneburit att Stenrör försålts och att den framtida satsningen nu åter gäller vårt Strandgården

© Strandgården