HISTORIK

 

 1957 Beslut fattas om att köpa gården för det svindlande beloppet 90.000 kr. Den första stora lägersommaren äger rum.  Ett nyinrett kök och en toalettbyggnad tillkommer.

1959 Matsal i Storgården (f d ladugården) byggs.

1962 Beslutades att Strandgårdskyrkan skall byggas.

1963 Strandgårdskyrkan invigs på midsommardagen. Arkitekt Helmer Flensborns idé om kyrka som liknar en uppdragen båt med kölen i vädret var på plats. Kostnad 180.000 kr.

1966 Stiftelsen Fritidsgårdar bildas för att ansvara för Jönköpings distrikts av Svenska Missionsförbundets sommargårdar,  Strandgården och Getterön. 12 personer väljs till styrelsen och 25 personer till ett råd. Konfirmationsläsningen är en stor verksamhet med 253 konfirmander.

1967 En fritidskonsulent, Börje Ågren, anställs på deltid.

1968 Lektionssalarna invid kyrkan byggs till en kostnad av  50.000 kr.

1969 En arkitekttävling utlyses eftersom det finns tankar om  nybyggnation. Lars Skarries förslag vinner arkitekttävlingen.

1972 Under 70-talet är Strandgården en viktig mötesplats för människor i alla åldrar. Den första byggetappen förverkligas. Kampanjen ”Bli Strandgårdsbyggare” bär ekonomin. Två nya lägergårdar blir verklighet.

1973 Curth Sandström och Owe Bertling är anställda av Svenska Missionsförbundet i Jönköpings distrikt och arbetar bla på Strandgården.

1976 ”Fiskarns” köps. Tanken är att det skall bli Strandgårdens ansikte utåt med café och kiosk.

1983 Servicebyggnaden invigs i juni. Efter flera justeringar från utgångsförslaget så görs den hittills största satsningen på genom tiderna. Nya huvudbyggnaden innebar en investering på 4 milj. kr och blev en fantastisk tillgång för alla besökare med nytt kök och restaurangdel med utsikt över Haverdalsbukten.

1984 Rolf Gabrielson tillträdde inför sommaren och var den förste heltidsanställde föreståndaren.

 

 

 

1986 För första gången så har Strandgården en föreståndare som bor i Halmstad. Detta gav möjligheter att förlänga säsongen. Närliggande kommuner och landsting blir de främsta kunderna. Restaurangen utvecklas.

Salta vindar – ett 90-talsläger av mera flexibel typ blir en framgång för gruppen ”lite äldre ungdomar”. För åldersgruppen som är något ytterligare äldre prövas XL-lägren. Programverksamheten utvecklas för att nå större grupper både inom kyrkan och bland sommargäster. Klas Gunnarsson är föreståndare.

2000 Början av 2000-talet görs en ny stor satsning. Grannfastigheten Stenrör med golfanläggning köps in och drivs vidare inom ramen för Vilshärad Golf AB. Avsikten är att öka de framtida möjligheterna för Strandgården både avseende mark och ekonomi. Utvecklingen har dock inneburit att Stenrör sålts och att den framtida verksamheten avser Strandgården i tidigare omfattning. 

2008 Verandan utanför restaurangen byggs och ger en fantastisk utsikt över havet och Haverdalsbukten.

2015 Carl-Eric Fagerström är föreståndare och Jeanette Willberg tillträder som biträdande föreståndare.

2016 Equmenia och Equmeniakyrkan ombildas och föreningarna och församlingarna som är huvudmän i det tidigare distriktet bildar en stödförening för fortsatt drift av verksamheten på Strandgården, Stiftelsen Fritidsgårdar. Nya stadgar antogs för stiftelsen på årsmötet.

2020 Pandemin, Covid19, sprids globalt och drabbar även Sverige. Från mitten av mars stängs större delen av Sverige ned. Restriktioner införs vilket också drabbar Strandgården. Strandgården anpassar verksamheten men under större delen av året är personalen deltidspermitterade med stöd från arbetsförmedlingen. Planerat program skjuts på framtiden. För att klara ekonomin tar styrelsen banklån samtidigt som enskilda gåvor ökar och bidrar till att situationen trots allt stabiliseras. Jeanette Willberg avslutar tjänsten som föreståndare. 

2021 Restriktionerna lättas i slutet av juni och verksamheten på Strandgården kan börja återgå till en situation som påminner om tidigare år. Kvarstår gör bla restriktioner om hur stora sällskap som kan sitta vid ett samma bord i restaurangen. 

© Strandgården