SPONSORER

Strandgården vore inte vad det är utan alla företag som generöst sponsrar verksamheten år efter år. Tillsammans med alla enskilda givare ger detta möjligheter som gården annars inte skulle ha. Under den pågående pandemin har allt stöd varit avgörande.   

Vill du som företagare bidra till verksamheten på Strandgården? Vill du ge människor i alla åldrar möjlighet till vila, rekreation, möten med nya människor och kanske också ett personligt möte med Jesus Kristus? Funderar du på att bli sponsor? Läs vidare Sponsorer 2022.pdf

Styrelsen säger också ett stort Tack till Strandgårdens nuvarande sponsorer och välkommen till nya!

 

 

© Strandgården