OM STRANDGÅRDEN

Strandgården drivs av Stiftelsen Fritidsgårdar i samverkan med Equmenia och Equmeniakyrkans församlingar i region öst. Vårt mål är att det kristna budskapet skall stå i fokus och att verksamheten skall ge varje besökare personliga upplevelser, rekreation och gemenskap. 

Strandgården är en gård med huvudsaklig verksamhet månaderna mars till oktober men kan även ta emot läger och konferenser under övrig tid.

Eftersom Equmenia och Equmeniakyrkan ombildats har nu huvudmännen i tidigare distrikt bildat en stödförening för stiftelsen. Stödföreningen verkar för den fortsatta verksamheten på Strandgården genom att man har valt styrelse för stiftelsen.
Stödföreningen bildades genom beslut vid årsmöte 17 april 2016. En styrelse för stödföreningen har valts och de nya stadgarna för stiftelsen antogs på samma årsmöte.

Mål

  • Vi arbetar för att gården skall vara en mötesplats där alla åldrar kan trivas.
  • Vi vill att alla människor skall förstå och veta vad gården erbjuder och att den är till för alla.

Camping

  • 30 platser
  • 13 tältplatser
  • 8 ställplatser för husbil
  • Servicehus

Logi

175 bäddar, 2-6 bäddsrum med vandrarhemsstandard.
Dusch och toalett i gemensamt utrymme.

Restaurang, café och bageri

150 platser inomhus i restaurang och en terrass med 90 sittplatser.

Dagens rätt och pizzameny serveras under sommarsäsong.

Nuvarande verksamhet

Strandgårdens huvudsakliga verksamhet sker under perioden 15 mars-15 oktober.

Konferens och läger

Strandgården tar emot konferenser och i viss mån läger året om.
Konferensrum i olika storlekar, lokal upp till 175 personer.
Grupp- och samtalsrum.
Lägerverksamhet med närhet till hav och natur.

Sommarprogram

Under sommaren har vi ett varierande sommarprogram för alla åldrar med gudstjänster, andakter, konserter, utställningar, temaveckor, ledarledda barnaktiviteter, café- och familjekvällar. Midsommarhelgen erbjuder ett eget program med traditionellt midsommarfirande ihop med extra inbjudna talare och musiker. Hela programmet finns på Strandgårdens hemsida eller i ett årligen tryckt programblad.

Alkoholpolicy för Strandgården

Av hänsyn till och omsorg om barn och unga, till personer som har eller har haft problem med alkohol är Strandgården en plats som skall vara alkoholfri. Detta inkluderar också andra droger.
Strandgården har dessutom en rökfri miljö.

Detta innebär att:

  •  Strandgården är en alkohol- och drogfri miljö!
  •  Både egna och andras evenemang på Strandgården skall vara alkohol- och drogfria!
  •  På Strandgården råder rökförbud på hela området.

© Strandgården