STRANDGÅRDSKYRKAN

Strandgårdskyrkan har under 50 år varit en plats för möten med Gud. Här har människor fått upptäcka Gud, kanske för första gången, fått en fördjupad Gudstro och gjort andliga erfarenheter.
I kyrkan möts vi för att fira gudstjänst eller andakt tillsammans, men du kan också komma hit för en stund av ensamhet inför Gud. Så hoppas vi att Du under denna sommar inte bara får avkoppling och rekreation för kroppen utan att också själen får ro och vila.
Utöver ett vackert kyrkorum finns i kyrkan plats för mindre konferenser och samlingar i två rymliga lokaler.

Presentation av sommarpastorerna 2020


 
© Strandgården