Konstutställning Eliras Art

Elisabeth Ragnarsson

Utställningen hänger i reception och matsal från den 17 juni och till den 16 juli

Konsten ger mig en unik möjlighet att kunna röra mig bortom den existentiella verkligheten. Ofta och gärna drömmer jag mig bort i visioner. Glimtar av den andliga världen blir synliggjorda, tid och rum försvinner, bilden och ordet får liv.
Mina tankar leds ofta till poesin och musiken. Det föds en längtan att få uttrycka i ord och bild det som jag möter på min livsresa.

Jag skulle vilja beskriva min konstnisch som en parallell verklighet till den vi ser med våra fysiska ögon. En osynlig dimension där ljuset och hoppet bor. Helst målar jag i en stil som är en blandning av figurativt och abstrakt. Jag tycker att det abstrakta ger mer utrymme för betraktaren att se utifrån sitt eget perspektiv. Men samtidigt vill jag genom det figurativa få uttrycka min egen tanke bakom målningen.


 
© Strandgården