Strandgårdsmötet 22 - 24 oktober 2021

2020-12-01
Ett möte med Jesus, medmänniskor och havet, i undervisning, samtal, bön och gemenskap. Varmt välkomna med!

© Strandgården