Sensommarläger för +60

2023-07-08
Bilaga
Välkommen att boka sensommarläger 14-17 augusti. Vi vänder oss framför allt till dig som är +60. Anmäl dig till bokning@strandgarden.org senast 31 juli. Klicka här och läs mer om läger och program i bifogad fil.

© Strandgården