Gudstjänster och andakter

Under sommaren har vi flera andakter i veckan och gudstjänst på söndagar (oftast) klockan 10.
15 minuter innan samlingen ringer kyrkklockorna. 
Om vädret tillåter är vi ute och då oftast utanför kyrkan. Vid sämre väder inne. Om vi inte är i eller precis utanför kyrkan finns en lapp uppsatt var vi är.

Ansvarig för andakter och gudstjänster är gårdspastor Teresia Lenngren. Vill du medverka på något sätt med ex. sång, drama, textläsning, hälsa välkommen, vara förbedjare eller något annat prata med Teresia.

Vecka 25 (midsommar):
Torsdag 21.00 – Nattvardsandakt
Fredag 10.00 – Familjeandakt
Fredag 18.30 – Andakt
Lördag 10.00 – Familjeandakt
Söndag 10.00 – Gudstjänst

Vecka 26:
Tisdag 21.30 – Nattvardsandakt
Torsdag 19.30 – Andakt
Lördag 19.30 – Familjeandakt
Söndag 10.00 – Gudstjänst

Vecka 27:
Måndag 19.30 – Familjeandakt
Tisdag 21.30 – Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 – Andakt
Torsdag 19.30 – Familjeandakt
Lördag 21.30 – Andakt
Söndag 10.00 – Gudstjänst

Vecka 28:
Måndag 20.00 – Andakt (innan ”På spåret”)
Tisdag 21.30 – Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 – Andakt
Torsdag 19.30 – Familjeandakt
Lördag 21.30 – Andakt
Söndag 10.00 – Gudstjänst

Vecka 29:
Måndag 19.30 – Familjeandakt
Tisdag 21.30 – Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 – Andakt
Torsdag 19.30 – Familjeandakt
Lördag 21.30 – Andakt
Söndag 10.00 – Gudstjänst

Vecka 30:
Måndag 19.30 – Familjeandakt
Tisdag 21.30 – Nattvardsandakt
Onsdag 21.30 – Andakt
Torsdag 19.30 – Familjeandakt
Lördag 21.30 – Andakt
Söndag 18.00 – Gudstjänst

© Strandgården