Pilgrimsvandring

- Må din väg gå dig till mötes...

Att vara pilgrim är att göra en inre och en yttre vandring. Du kan gå en kortare pilgrimsvandring i den vackra omgivningen.

I receptionen finns karta för den yttre vandringen och vägledning i form av korta texter, utifrån frälsarkransen och pilgrimens sju nyckelord, för den inre vandringen. Allt du behöver finns i små påsar för utlåning.

"Visa mig herre din väg och gör mig villig att vandra den.”

 
© Strandgården