Naturpasset

Vi säljer denna säsong Naturpasset 2021 (60kr) åt OK Lindéna i vår reception.

Årets naturpassområde sträcker sig från Villshärad i söder till Haverdal i norr. Kontrollerna är markerade på två kartor som delvis överlappar varandra.

Ta dig ut i vår fina omgivning för energipåfyllning!

 

Välkomna!

 
© Strandgården